Monthly Archives: Lipiec 2018

  • -

Zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim – 2018-06-16

Podczas Walnego Zebrania Członków ustalono następujący skład władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

Paweł Skutecki – Prezes
Olimpia Tomczyk-Iwko – Wiceprezes
Lesław Płonka – Wiceprezes
Przemysław Budniak – Skarbnik
Wojciech Tamuć – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Kamil Stefański – Przewodniczący KR
Lech Górski – Członek KR
Łukasz Lewandowski – Członek KR
Przemysław Skrzypek – Członek KR
Witold Studniarczyk – Członek KR

Sąd Koleżeński:

Łukasz Barski – Członek SK
Radosław Januszko – Członek SK
Oskar Kwiatkowski – Członek SK
Agnieszka Małecka – Członek SK
Łukasz Zakrzewski – Członek SK