Zmiana adresu Stowarzyszenia

  • -

Zmiana adresu Stowarzyszenia

W związku z uchwaleniem w dniu 15 lipca 2017r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zmiany siedziby Stowarzyszenia na miasto Łódź, Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 zmienia adres siedziby na następujący:

90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63

Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.