Zmiany w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim, 2017-07-15

  • -

Zmiany w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim, 2017-07-15

W dniu 15-07-2017r. Walne Zgromadzenie Członków dokonało uzupełnienia składu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

  • W skład Zarządu został powołany Andrzej Kobylarz (aklamacja)
  • W skład SK został powołany Łukasz Zakrzewski (aklamacja)

Zarząd na zwołanym posiedzieniu w tym samym dniu ponownie rozdzielił funkcje Członków Zarządu. Prezesem Zarządu został Andrzej Kobylarz

Gratulujemy Andrzejowi i Łukaszowi.

Pełny skład wszystkich władz Stowarzyszenia jest opublikowany tutaj.