Author Archives: L P

  • -

Witamy na nowej stronie Stowarzyszenia WoJOWwnicy’15

Category : Aktualności

Witamy na naszej nowej stronie, której zawartość i struktura dynamicznie się rozwijają. Zapraszamy do regularnych odwiedzin.

Zespół redakcyjny W’15


  • -

Paweł Kukiz oraz liczne grono Posłów z Klubu Poselskiego Kukiz’15 zostają Członkami Honorowymi Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

Category : Aktualności

Drogie Wojowniczki i Wojownicy!

Nie tak dawno bo w czerwcu widzieliśmy się w Łodzi, gdzie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków wielu z nas zrzuciło nieco balastu emocji i obaw o los naszego Stowarzyszenia. Od tamtej chwili działania Stowarzyszenia stały się bardziej energiczne, ruszyła budowa struktur wojewódzkich i – co chyba ważniejsze – nie jesteśmy już sami!

Po spotkaniu z nowym Zarządem Paweł Kukiz wyciągnął do nas dłoń w ofercie porozumienia i współpracy. Ale nie tylko Paweł bo wraz z Andrzejem Kobylarzem (Posłem i jednocześnie Członkiem W’15) namówili zacne i liczne grono Posłów Klubu Poselskiego KUKIZ’15 do wsparcia nas zarówno centralnie jak i w terenie tak, byśmy mogli się budować i wzmacniać we współpracy z ich biurami poselskimi.

Tak więc 28 lipca otrzymaliśmy niespodziewaną i bardzo dla nas radosną informację, że aż kilkunastu Posłów zadeklarowało zainteresowanie współpracą z W’15. Są to głównie Posłowie kojarzeni z „wojowniczą” frakcją Klubu Poselskiego Kukiz’15. W wyniku konsultacji uznano że najlepszą formułą sformalizowania takiej współpracy będzie nadanie im tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia co w praktyce oznacza wsparcie wizerunkowe oraz w dowolnej innej formie przy jednoczesnym zachowaniu naszej autonomii i wszelkiej decyzyjności w rękach Członków naszego Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego na dzień 21-08-2016r. odbyło się głosowanie w tej sprawie i możemy już oficjalnie przedstawić listę Posłów Kukiz’15 – Członków Honorowych Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, którzy chcą nas wspierać i chcą z nami współpracować i są na wskroś Obywatelami – jak my – tylko że oni mogą nam skuteczniej pomóc w naszej walce o Polskę:

Paweł Kukiz
oraz
Wojciech Bakun,
Barbara Chrobak,
Tomasz Jaskóła,
Norbert Kaczmarczyk,
Piotr Liroy-Marzec,
Maciej Masłowski,
Robert Mordak,
Jarosław Porwich,
Stefan Romecki,
Paweł Skutecki,
Paweł Szramka,
Agnieszka Ścigaj.

W ten oto sposób – z powodzi różnych stowarzyszeń jakie mamy w naszym pięknym Kraju – to nas właśnie docenił Paweł i jego Współpracownicy. Paweł tworzy znane nam już Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji KUKIZ’15 – takie bardziej ogólne – a my – my Wojownicy możemy stać się jego specjalną siłą – siłą zawsze pewną, mocną i rosnącą wraz z naszymi przyszłymi dokonaniami.

Jesteśmy dumni z tego iż taki ruch jak stworzony przez Pawła w ogóle jest, jesteśmy dumni z postawy Posłów tego ruchu, którzy choć niedoświadczeni – podobnie jak nasze Stowarzyszenie – już okrzepli i są pozytywną niespodzianką naszego parlamentu. Dołóżmy i my swoją cegiełkę – znowu, jak przy minionych wyborach prezydenckich i parlamentarnych ale ze świadomością że teraz nie będzie już tymczasowości i chaosu tak wielkiego jak wtedy a nasza praca, czas i zaangażowanie będą właściwie wykorzystane z pożytkiem dla Polski.


  • -

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 w sprawie spotkania z Pawłem Kukizem, które odbyło się 20.07.2016 r.

Category : Uncategorized

20 lipca 2016 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 odbyło się w Sejmie RP spotkanie z Pawłem Kukizem oraz posłami Kukiz’15. Wydarzenie organizował i nadzorował Andrzej Kobylarz, umieszczając naszą wizytę w napiętym kalendarzu lidera jedynego obywatelskiego ugrupowania w sejmie. Spotkanie było naturalną konsekwencją założeń ideowych WoJOWników’15 oraz dyskusji podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Łodzi, podczas którego panowała powszechna zgoda w kwestii współpracy z Kukiz’15. Stowarzyszenie reprezentowali Członkowie Zarządu – Mariusz Draniewicz, Łukasz Gwiazda, Beata Staroń-Kicowska i Lesław Płonka – oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej – Kamil Stefański.

Na prośbę Pawła Kukiza spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji przybyłych osób. Lider Kukiz’15 był zorientowany odnośnie naszej organizacji, a także wykazywał zainteresowanie ostatnimi wydarzeniami – NWZC i zmianą władz oraz kształtem struktury Stowarzyszenia – które zostały konkretnie omówione. Następnie przeszliśmy do kluczowych spraw, czyli miejsca WoJOWników’15 w szeroko rozumianym Ruchu Kukiza. Omówiona została powszechnie panująca opinia o naszej organizacji oraz zdementowane pogłoski o domniemanych działaniach naszych Członków, godzących w Kukiz’15. Następnie przeszliśmy do meritum naszego spotkania, czyli chęci ścisłej współpracy przy zachowaniu autonomii Stowarzyszenia. Paweł Kukiz nakreślił nam swoją wizję korelacji, która była zbieżna z tą, jaką zamierzaliśmy przedstawić. Fundamentem naszych partnerskich działań byłyby inicjatywy lokalne, polegające na walce z patologiami życia społecznego i politycznego, organizacja akcji obywatelskich, charytatywnych i innych, wynikających ze statutu. Wspólnym mianownikiem ww. wydarzeń byłoby wzajemne wsparcie w postaci wojowniczych siły i zaangażowania, przy obecności posłów klubu poselskiego. Inicjatywy organizowane przez WoJOWników’15, zgłoszone i omówione z Pawłem Kukizem, bądź osobą przez Niego wyznaczoną, byłyby firmowane szyldem Kukiz’15. Nasze działania otrzymałyby oficjalną zgodę i zostały wyraźnie umiejscowione na mapie wydarzeń trzeciej siły w Sejmie RP w całej Polsce. Ponadto lider Kukiz’15 poruszył kwestię spotkania WoJOWników’15
w Borzęcinie i wstępnie zadeklarował swoją obecność. W związku z powyższym, wstępną decyzją Zarządu, uznaliśmy, że będzie to symboliczne miejsce i odpowiednia lokalizacja, by zorganizować Walne Zebranie Członków. Rozmowy zakończyły się po ok. 50 konstruktywnych minutach, upływających w merytorycznej i sympatycznej atmosferze, które można traktować jako osiągnięcie istotnego porozumienia w kwestii dalszej ścisłej współpracy. Na koniec naszego spotkania Paweł Kukiz poprosił o przesłanie informacji odnośnie Członków Zarządu i wstępnie ustalił datę kolejnych, dłuższych i formalnych rozmów z Zarządem na połowę sierpnia 2016 r.

Zanim doszło do rozmów z Pawłem Kukizem przeprowadziliśmy również rozmowy z posłami: organizatorem naszego spotkania Andrzejem Kobylarzem, Piotrem Liroyem-Marcem, Barbarą Chrobak, Jarosławem Porwichem, Wojciechem Bakunem i Pawłem Szramką. Poruszaliśmy rozmaite kwestie, w tym obecną sytuację na polskiej scenie politycznej, a także Ich zaangażowanie w postaci działań i członkostwa w Stowarzyszeniu WoJOWnicy’15. Ze względu na nawał obowiązków m.in. w postaci komisji sejmowych temat pozostał otwarty i jest gotowy do podjęcia przy najbliższej sposobności.

W imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 chcielibyśmy serdecznie podziękować: Pawłowi Kukizowi, który, pomimo bardzo napiętego grafiku i dużego zmęczenia, poświęcił nam swój cenny czas na godzinną rozmowę; Andrzejowi Kobylarzowi za organizację naszej wizyty w Sejmie RP i spotkania z szefem klubu Kukiz’15; Piotrowi Liroyowi-Marcowi, Barbarze Chrobak, Jarosławowi Porwichowi, Wojciechowi Bakunowi, Pawłowi Szramce oraz pozostałym posłom, z którymi mieliśmy okazję wymienić poglądy i ciekawie podyskutować, za sympatyczną atmosferę i dużą życzliwość.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia WoJOWnicy’15


  • -

18.06.2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

Category : Aktualności

Meritum całego wydarzenia jest to, że wreszcie mogliśmy się spotkać, wyjaśnić wiele kwestii i pracować nad wspólnym frontem w walce o lepszą, bo obywatelską Ojczyznę. Stowarzyszeni, nowe Komisja Rewizyjna i Zarząd oraz powołany do życia Sąd koleżeński, stoją przed zadaniem realizacji ustaleń najwyższej władzy WoJOWników’15, czyli WZC. Niedziela będzie na pewno dniem oddechu po wczorajszych emocjach, ale czeka Nas wszystkich dużo pracy. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za przybycie i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia (niestety na zdjęciu poniżej zabrakło kliku osób). WoJOWnicy’15!

W odpowiedzi na prośby podajemy, wyłoniony decyzją Walnego Zebrania Członków 18 czerwca 2016 r. skład osobowy organów Stowarzyszenia WoJOWnicy’15:

Zarząd:

Maciej Lisowski – Prezes Zarządu
Mariusz Draniewicz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Gwiazda – Sekretarz Zarządu
Beata Kicowska – Skarbnik Zarządu
Lesław Płonka – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Kamil Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jakub Perkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Beczek – Członek Komisji Rewizyjnej
Edyta Kubik – Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Lewandowski – Członek Komisji Rewizyjnej