Urodzona w 1965 r. w Łodzi. Uzyskała tytuł mgr. inż. Biotechnologii Spożywczej na Politechnice Łódzkiej oraz uzyskała dyplom studiów podyplomowych na Wydziale Marketingu i Zarządzania.

Działalność społeczną rozpoczęła już w czasach studenckich (Rada Studencka, Rada Politechniki Łódzkiej), która trwa do dzisiaj (członkini Rady Osiedla Politechniki Łódzkiej). Pełna wiary i optymizmu w hasła głoszone przez Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, czynnie zaangażowała się w zbiórkę podpisów i otwartą agitację antysystemowego kandydata. Była jedną z najaktywniejszych i najefektywniejszych osób działających na terenie Łodzi w związku z kampanią referendalną JOW. Weszła również w skład Rady Wojewódzkiej Ruchu Kukiza w Łodzi, dając przykład rzetelności i uczciwości przy doborze kandydatów na listy okręgu wyborczego nr 9. 5 września 2015 r. została jednym z założycieli Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, wchodząc w skład Komisji Rewizyjnej. Była i jest inicjatorką wielu akcji proobywatelskich (m.in. zbiórka podpisów STOP UCHODŹCOM w Łodzi) i patriotycznych (współorganizatorka z ramienia Kukiz’15 uroczystego pokazu filmu „Historia Roja”). Nieustannie wspiera swoją obecność akcje ogólnopolskie organizowane przez Kukiz’15 i WoJOWników’15.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 (18 czerwca 2016 r.) została wybrana do Zarządu i objęła funkcję Skarbnika.

W związku ze zmianami w składzie Zarządu w dniu 15 lipca 2017 r. objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu.