Category Archives: Ważne komunikaty

  • -

Zmiany w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim, 2017-07-15

W dniu 15-07-2017r. Walne Zgromadzenie Członków dokonało uzupełnienia składu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

  • W skład Zarządu został powołany Andrzej Kobylarz (aklamacja)
  • W skład SK został powołany Łukasz Zakrzewski (aklamacja)

Zarząd na zwołanym posiedzieniu w tym samym dniu ponownie rozdzielił funkcje Członków Zarządu. Prezesem Zarządu został Andrzej Kobylarz

Gratulujemy Andrzejowi i Łukaszowi.

Pełny skład wszystkich władz Stowarzyszenia jest opublikowany tutaj.


  • -

Zmiana adresu Stowarzyszenia

W związku z uchwaleniem w dniu 15 lipca 2017r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zmiany siedziby Stowarzyszenia na miasto Łódź, Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 zmienia adres siedziby na następujący:

90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63

Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.