Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

My, Członkowie Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, zebrani w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2016 roku, zgodnie uchwalamy niniejszą Deklarację Ideową, którą publikujemy, by jasno i precyzyjnie wskazać etymologię naszej organizacji oraz nakreślić intencje i cel działalności.

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Członków W’15 podyktowane są chęcią zmiany obecnej sytuacji społeczno-politycznej i zgodne z naszą wolą. Działania realizowane są wolontarystycznie – nikt nam za to nie płaci, nie prosi, niczego nie nakazuje. Poświęcamy nasze pieniądze i czas, organizując lub wspierając akcje, które uważamy za słuszne i efektywne w walce o obywatelską Polskę.

Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 powstało w przeddzień referendum, w gorącym okresie układania list, jako alternatywa dla nieudanego projektu „struktury bez struktur”, i przykład samoorganizacji zwolenników Ruchu Kukiza – WoJOWników. Od tamtego czasu poświęcaliśmy wszystkie siły, by godnie reprezentować i aktywnie wspierać całe antysystemowe środowisko skupione wokół lidera nowej obywatelskiej siły na polskiej scenie politycznej. Świadomi tego, co udało się osiągnąć, mając w pamięci popełnione błędy, powtarzamy niezmiennie także i dziś, że z dumą uważamy siebie za samodzielny, autonomiczny i niepokorny, ale jednocześnie, z własnej woli i wyboru, najgoręcej wspierający Pawła i głoszone przez Niego idee element Ruchu Kukiza.

Mając na uwadze powyższe deklarujemy wolę i chęć współpracy – wszędzie tam gdzie to możliwe:

  • Z Posłami zrzeszonymi w Klubie Poselskim Kukiz’15 a szczególnie z Posłami będącymi naszymi Członkami Honorowymi z Pawłem Kukizem na czele,
  • Z pozostałymi stowarzyszeniami tworzącymi Ruch Kukiza: Stowarzyszeniem na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15, Stowarzyszeniem Endecja, Stowarzyszeniem Rolników i Konsumentów.
  • Ze środowiskami antysystemowymi, chcącymi realizować głoszone przez nas postulaty i podążać w stronę wytyczonych w statucie celów.

Jednocześnie potępiamy wszelkie działania mogące rzucać negatywne światło na szeroko pojęty Ruch Kukiza, którego czujemy się częścią.

Zjednoczeni w szczerej trosce o dobro naszej Ojczyzny postanowiliśmy walczyć o to, aby realna kontrola nad wszelką władzą każdego szczebla znalazła się w rękach Obywateli. Pozostajemy w przekonaniu, że:

  • Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych będzie ważnym krokiem zmierzającym do tego celu.
  • Należy zlikwidować lub mocno ograniczyć próg frekwencyjny w referendach, zwłaszcza w referendum ogólnokrajowym a wyniki referendum muszą być wiążące dla władz.
  • Nieskrępowany dostęp do informacji publicznej oraz wszelkie mechanizmy realizujące zasadę transparentności są szczególnie ważnymi narzędziami kontroli władzy.

Jesteśmy dumni z naszej Polski i z jej tradycji, której częścią jest kultywowanie wszelkich wolności obywatelskich a także bardzo ważna dla nas tolerancja, której jednak nie mylimy z akceptacją a poprawność polityczna jest nam obca.

Jesteśmy niepokorni i tacy pozostaniemy.