Dostęp do broni palnej (W’15 Kraków)

Krakowska Grupa Terenowa Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zajęła się szeroko pojęta tematyką dostępu do broni palnej, przez obywateli Polskich zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszyscy wiemy, że od lat w naszym kraju, kolejne rządy prowadziły politykę mającą na celu raczej rozbrojenie obywateli niż propagowanie umiejętności strzelania i umożliwianie obywatelom dostępu do broni palnej na właściwych zasadach. Wiemy, że sporo Polaków chciałoby posiadać broń i umiejętności jej bezpiecznego użycia. Dlatego nasza Krakowska GT wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom i prowadzi działalność polegającą na:

  1. Propagowaniu strzelania jako formy sportu/rekreacji
  2. Organizowanie strzelań na strzelnicach z broni pneumatycznej i palnej
  3. Prowadzić szkolenia (instruktorzy) z budowy broni i zasad jej bezpiecznego użycia
  4. Przekazywać wiedzę o sposobach uzyskania pozwolenia na broń palną
  5. Udostępniać materiały przygotowujące do egzaminu policyjnego
  6. Uzyskanie przez zainteresowanych członków pozwolenia na broń palną
  7. Tworzenie środowiska prawicowego wokół tego zagadnienia
  8. Integracja środowiska
  9. Zaproponowanie własnej nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji
  10. Działalność nie dotyczy myślistwa.

Aktualności dotyczące akcji można śledzić na stronie Krakowskiej Grupy Terenowej W’15.