Urodzony w 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył studia wyższe na kierunku filologia polska, a następnie studia podyplomowe w zakresie BHP na Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego.

Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i szkole zawodowej oraz specjalista ds. BHP. Aktywnie angażuje się w inicjatywy prospołeczne (współpraca ze Stowarzyszeniem TAAK, zajmującym się aktywizacją młodzieży) , patriotyczne i proobywatelskie, a od początku 2015 r. również polityczne, m.in. kampanie prezydencką i parlamentarną Kukiz’15, promowanie idei JOW czy akcję „STOP UCHODŹCOM”.

Współtworzył szeroko rozumiany Ruch Kukiza w Piotrkowie Trybunalskim. Był Mężem Zaufania OW 10 w Radzie Wojewódzkiej Kukiz’15 w Łodzi, pisał artykuły,wspierające Ruch Kukiza i piętnujące „partiokrację” na kukiz.army czy wojownicy15.pl. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia WoJOWnicy’15. Pełnił również funkcję asystenta społecznego ś.p. Rafała Wójcikowskiego.

18 czerwca 2016 r. został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, obejmując w nim funkcję Sekretarza