Składki członkowskie

Składki opłacamy w wysokości 60 zł rocznie (5 zł na miesiąc).
Płatność albo w dwóch ratach albo całość w terminie pierwszej raty.

Rata pierwsza – 30 zł do ostatniego dnia lutego – tytułem: Nazwisko, imię, składka członkowska ROK rata 1
Rata druga – 30 zł do 30 czerwca – tytułem: Nazwisko, imię, składka członkowska ROK rata 2
Płatność całości – 60 zł do ostatniego dnia lutego – tytułem: Nazwisko, imię, składka członkowska ROK

Nowi członkowie płacą albo ratę 1 i 2 jeśli są przyjęci w pierwszej połowie roku albo tylko ratę 2

Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać na konto:
Nr Rachunku: 43 1090 1098 0000 0001 3218 8655
Nazwa Banku: BZWBK 1 O. w Gdańsku
Odbiorca: STOWARZYSZENIE WOJOWNICY 15