Komunikat Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 w sprawie spotkania z Pawłem Kukizem, które odbyło się 20.07.2016 r.

  • -

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 w sprawie spotkania z Pawłem Kukizem, które odbyło się 20.07.2016 r.

Category : Uncategorized

20 lipca 2016 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 odbyło się w Sejmie RP spotkanie z Pawłem Kukizem oraz posłami Kukiz’15. Wydarzenie organizował i nadzorował Andrzej Kobylarz, umieszczając naszą wizytę w napiętym kalendarzu lidera jedynego obywatelskiego ugrupowania w sejmie. Spotkanie było naturalną konsekwencją założeń ideowych WoJOWników’15 oraz dyskusji podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Łodzi, podczas którego panowała powszechna zgoda w kwestii współpracy z Kukiz’15. Stowarzyszenie reprezentowali Członkowie Zarządu – Mariusz Draniewicz, Łukasz Gwiazda, Beata Staroń-Kicowska i Lesław Płonka – oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej – Kamil Stefański.

Na prośbę Pawła Kukiza spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji przybyłych osób. Lider Kukiz’15 był zorientowany odnośnie naszej organizacji, a także wykazywał zainteresowanie ostatnimi wydarzeniami – NWZC i zmianą władz oraz kształtem struktury Stowarzyszenia – które zostały konkretnie omówione. Następnie przeszliśmy do kluczowych spraw, czyli miejsca WoJOWników’15 w szeroko rozumianym Ruchu Kukiza. Omówiona została powszechnie panująca opinia o naszej organizacji oraz zdementowane pogłoski o domniemanych działaniach naszych Członków, godzących w Kukiz’15. Następnie przeszliśmy do meritum naszego spotkania, czyli chęci ścisłej współpracy przy zachowaniu autonomii Stowarzyszenia. Paweł Kukiz nakreślił nam swoją wizję korelacji, która była zbieżna z tą, jaką zamierzaliśmy przedstawić. Fundamentem naszych partnerskich działań byłyby inicjatywy lokalne, polegające na walce z patologiami życia społecznego i politycznego, organizacja akcji obywatelskich, charytatywnych i innych, wynikających ze statutu. Wspólnym mianownikiem ww. wydarzeń byłoby wzajemne wsparcie w postaci wojowniczych siły i zaangażowania, przy obecności posłów klubu poselskiego. Inicjatywy organizowane przez WoJOWników’15, zgłoszone i omówione z Pawłem Kukizem, bądź osobą przez Niego wyznaczoną, byłyby firmowane szyldem Kukiz’15. Nasze działania otrzymałyby oficjalną zgodę i zostały wyraźnie umiejscowione na mapie wydarzeń trzeciej siły w Sejmie RP w całej Polsce. Ponadto lider Kukiz’15 poruszył kwestię spotkania WoJOWników’15
w Borzęcinie i wstępnie zadeklarował swoją obecność. W związku z powyższym, wstępną decyzją Zarządu, uznaliśmy, że będzie to symboliczne miejsce i odpowiednia lokalizacja, by zorganizować Walne Zebranie Członków. Rozmowy zakończyły się po ok. 50 konstruktywnych minutach, upływających w merytorycznej i sympatycznej atmosferze, które można traktować jako osiągnięcie istotnego porozumienia w kwestii dalszej ścisłej współpracy. Na koniec naszego spotkania Paweł Kukiz poprosił o przesłanie informacji odnośnie Członków Zarządu i wstępnie ustalił datę kolejnych, dłuższych i formalnych rozmów z Zarządem na połowę sierpnia 2016 r.

Zanim doszło do rozmów z Pawłem Kukizem przeprowadziliśmy również rozmowy z posłami: organizatorem naszego spotkania Andrzejem Kobylarzem, Piotrem Liroyem-Marcem, Barbarą Chrobak, Jarosławem Porwichem, Wojciechem Bakunem i Pawłem Szramką. Poruszaliśmy rozmaite kwestie, w tym obecną sytuację na polskiej scenie politycznej, a także Ich zaangażowanie w postaci działań i członkostwa w Stowarzyszeniu WoJOWnicy’15. Ze względu na nawał obowiązków m.in. w postaci komisji sejmowych temat pozostał otwarty i jest gotowy do podjęcia przy najbliższej sposobności.

W imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 chcielibyśmy serdecznie podziękować: Pawłowi Kukizowi, który, pomimo bardzo napiętego grafiku i dużego zmęczenia, poświęcił nam swój cenny czas na godzinną rozmowę; Andrzejowi Kobylarzowi za organizację naszej wizyty w Sejmie RP i spotkania z szefem klubu Kukiz’15; Piotrowi Liroyowi-Marcowi, Barbarze Chrobak, Jarosławowi Porwichowi, Wojciechowi Bakunowi, Pawłowi Szramce oraz pozostałym posłom, z którymi mieliśmy okazję wymienić poglądy i ciekawie podyskutować, za sympatyczną atmosferę i dużą życzliwość.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia WoJOWnicy’15