Władze Stowarzyszenia

Zarząd:
e-mail: zarzad@wojownicy15.pl

Andrzej Kobylarz – Prezes Zarządu
Beata Kicowska – Wiceprezes Zarządu
Lesław Płonka – Wiceprezes Zarządu
Maciej Lisowski – Skarbnik Zarządu
Łukasz Gwiazda – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna:
e-mail: kr@wojownicy15.pl

Kamil Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Beczek – Członek Komisji Rewizyjnej
Przemysław Budniak – Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Lewandowski – Członek Komisji Rewizyjnej
Witold Studniarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:
e-mail: sk@wojownicy15.pl

Jerzy Nosalik – Przewodniczący SK
Łukasz Barski – Członek SK
Olimpia Tomczyk-Iwko – Członek SK
Łukasz Zakrzewski – Członek SK