Władze Stowarzyszenia

Zarząd:
e-mail: zarzad@wojownicy15.pl

Maciej Lisowski – Prezes Zarządu
Mariusz Draniewicz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Gwiazda – Sekretarz Zarządu
Beata Kicowska – Skarbnik Zarządu
Lesław Płonka – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
e-mail: kr@wojownicy15.pl

Kamil Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Beczek – Członek Komisji Rewizyjnej
Przemysław Budniak – Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Lewandowski – Członek Komisji Rewizyjnej
Witold Studniarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:
e-mail: sk@wojownicy15.pl

Jerzy Nosalik – przewodniczący
Marek Jędrzejewski – członek
Łukasz Barski – członek
Olimpia Tomczyk-Iwko – członek