Wpłaty składek członkowskich

Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać na konto:

Nr Rachunku: 43 1090 1098 0000 0001 3218 8655

Nazwa Banku: BZWBK 1 O. w Gdańsku

Odbiorca: STOWARZYSZENIE WOJOWNICY 15

Kwota: 60 zł rocznie lub dwie raty po 30 zł.

Tytuł operacji:

SKŁADKA ZA ROK 2016 rata 1
lub
SKŁADKA ZA ROK 2016 rata 2
lub
SKŁADKA ZA ROK 2016
bez zaznaczania która to rata jeżeli składka jest płacona w całości za jednym razem